VAN TY THÒ

Giá: Liên hệ

Áp suất: PN10-25.

Đường kính: DN 80 – 600.

Vật liệu: Thép đúc.