van 4.2van 4.1

VAN 1 CHIỀU WCB, SUS 304

Giá: Liên hệ

Áp suất: PN10-25.

Đường kính: DN 100, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400.

Vật liệu: WCB, SUS 304.