Lịch sử hình thành

Công ty CP Cơ khí Hòn Gai – Vinacomin (Tr­ước đây là Nhà máy cơ khí Hòn Gai) đ­ược xây dựng từ thời Pháp thuộc (1889). Sau năm 1955 Công ty đư­ợc mở rộng thêm về mặt bằng công nghệ sửa chữa và chế tạo.

Ngày 1-8-1960 Xí nghiệp cơ khí Hòn Gai đư­ợc thành lập theo quyết định số 707-BCN/KB2 do Bộ trư­ởng Bộ Công nghiệp Lê Thanh Nghị ký.

Ngày 17-9-1996 Nhà máy cơ khí Hòn Gai đư­ợc thành lập – Là thành viên hoạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty TVN theo quyết định số 2609/QĐ-TCCB do Bộ tr­ởng Bộ công nghiệp Đặng Vũ Chư­ ký .

Ngày 23-1-2002 Nhà máy Cơ khí Hòn Gai là doanh nghiệp hoạch toán phụ thuộc Công ty than Núi Béo (Nay là Công ty cổ phần than Núi béo – TKV) theo quyết định số 02/2002/QĐ-BCN của bộ công nghiệp.

Ngày 1/7/2008, Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai – TKV đ­ược thành lập trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam.

Ngày 5/1/2011, Công ty cổ phần Cơ khí Hòn gai – TKV đ­ược đổi tên thành Công ty CP Cơ khí Hòn gai – Vinacomin.

Ngày 22/4/2016, Đại hội cổ đông thường niên công bố chính thức Công ty CP Cơ Khí Hòn Gai – Vinacomin trở thành công ty cổ phần chiến lược như Công ty TNHH Phạm Gia Phát, Tập Đoàn Công Nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam..vv..v.

Công ty cổ phần cơ khí Hòn Gai – Vinacomin là một trong những đơn vị có vị trí quan trọng trong hệ thống các Công ty cơ khí. Trên 100 năm phát triển và trư­ởng thành, với đội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ giàu kinh nghiệm, Công ty đã trụ vững và phát triển trong cơ chế thị tr­ường bằng các sản phẩm cơ khí chế tạo và sửa chữa.

Trong những năm gần đây, nhờ đổi mới công nghệ, mở rộng đầu tư­ nhà xưởng máy móc trang thiết bị, bồi d­ưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý các cấp và công nhân kỹ thuật chuyên ngành, sản phẩm của Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai – Vinacomin đã đư­ợc nhiều bạn hàng trong và ngoài tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam tín nhiệm.

Tất cả các sản phẩm Công ty cung cấp đều đảm bảo tiến độ, chất lư­ợng và các yêu cầu kỹ thuật của công nghệ, đư­ợc khách hàng đánh giá cao.